[Nguyên Thiên/ Tùy Ngọc x Hạo Hiên] ???

Tác giả không đặt tên, tui còn biết làm sao??? Nếu được phép, tui muốn đặt tên là ... "Cặn bã nam" ... Tác giả: Một con vịt thổ phỉ Chuyển ngữ: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương … Continue reading [Nguyên Thiên/ Tùy Ngọc x Hạo Hiên] ???