[Nguyên Thiên/ Tùy Ngọc x Hạo Hiên] ???

Tác giả không đặt tên, tui còn biết làm sao??? Nếu được phép, tui muốn đặt tên là ..."Cặn bã nam"...Tác giả: Một con vịt thổ phỉEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% … Continue reading [Nguyên Thiên/ Tùy Ngọc x Hạo Hiên] ???

Advertisements