[Tùng Kha] Ban Tiểu Tùng hộ thực ký

BAN TIỂU TÙNG HỘ THỰC KÝ (Ghi chép bảo vệ đồ ăn của Ban Tiểu Tùng) Tác giả: Lời của gió Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa … Continue reading [Tùng Kha] Ban Tiểu Tùng hộ thực ký

Advertisements

[Nguyên Thiên/ Tùng Kha] Manh hệ bạn trai

MANH HỆ BẠN TRAITác giả: Một con vịt thổ phỉEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.  00Ban Tiểu Tùng đối với việc gọi Doãn Kha là "đệ đệ" rất … Continue reading [Nguyên Thiên/ Tùng Kha] Manh hệ bạn trai