[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (6)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (6) <Liên văn hàng ngày ngược cẩu> Tác giả: Cái đuôi tình ái Dịch bởi: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. _____ … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (6)

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (5)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (5) Tác giả: Cái đuôi tình ái Dịch bởi: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. _____   Hello, tui là ... Nguyên … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (5)

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (4)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (4) Tác giả: Cái đuôi tình ái Dịch bởi: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. _____ Hôm nay tui không muốn tự … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (4)

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (3)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (3) Tác giả: Cái đuôi tình ái Dịch bởi: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. _____   Chào mọi người, tui là … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (3)

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (2)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (2) <Liên văn hàng ngày ngược cẩu> Tác giả: Cái đuôi tình ái Dịch bởi: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. _____ … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (2)

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (1)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (1) <Liên văn hàng ngày ngược cẩu> Tác giả: Cái đuôi tình ái Dịch bởi: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. _____ … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (1)

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (0)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (0) Tác giả: Cái đuôi tình ái Dịch bởi: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. BGM: Tui vẫn chưa có bạn trai … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (0)