[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (6)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (6)   <Liên văn hàng ngày ngược cẩu>   Tác giả: Cái đuôi tình ái   Edit: lylydan   Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (6)

Advertisements

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (5)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (5)Tác giả: Cái đuôi tình áiEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc._____ Hello, tui là ... Nguyên ca của mấy người đây.Tui không biết … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (5)

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (4)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (4)Tác giả: Cái đuôi tình áiEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc._____Hôm nay tui không muốn tự giới thiệu nữa.Tui là Nguyên ca … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (4)

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (3)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (3)Tác giả: Cái đuôi tình áiEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc._____ Chào mọi người, tui là Nguyên ca, lại là tui nữa nè.Sở … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (3)

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (2)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (2)<Liên văn hàng ngày ngược cẩu>Tác giả: Cái đuôi tình áiEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc._____ Xin chào mọi người, tui là Nguyên … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (2)

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (1)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (1)<Liên văn hàng ngày ngược cẩu>Tác giả: Cái đuôi tình áiEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc._____ Chào mọi người, tui là Nguyên-chan, một … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (1)

[Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (0)

TUI VẪN CHƯA CÓ BẠN TRAI (0)Tác giả: Cái đuôi tình áiEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.BGM: Tui vẫn chưa có bạn trai - Yêu Đóa Nữ Hài(Tìm … Continue reading [Khải Thiên] Tui vẫn chưa có bạn trai (0)