[Đồng Kha] 50 bí mật của đội bóng chày Anh Hoa

Tác giả: 432days Chuyển ngữ: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   1. Ô Đồng sở dĩ đồng ý làm bạn với Ban Tiểu Tùng, là bởi … Continue reading [Đồng Kha] 50 bí mật của đội bóng chày Anh Hoa

[Vương Khải Lỵ x Jackson] Kelly và Jackson

Tác giả: 432daysChuyển ngữ: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.BGM: Kim Min Seung - Thumping (쿵쿵쿵) Kung Kung Kung (OST She was pretty)__________ Ngày xửa ngày xưa, trong một tòa … Continue reading [Vương Khải Lỵ x Jackson] Kelly và Jackson