[Tùng Kha] Ban Tiểu Tùng hộ thực ký

BAN TIỂU TÙNG HỘ THỰC KÝ (Ghi chép bảo vệ đồ ăn của Ban Tiểu Tùng) Tác giả: Lời của gió Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa … Continue reading [Tùng Kha] Ban Tiểu Tùng hộ thực ký

Advertisements

[Đồng Kha] Thấy tốt không lấy

THẤY TỐT KHÔNG LẤY Tác giả: 432days Edit: lylydan Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. *Thấy tốt thì lấy: thấy đã đủ rồi thì hãy chấp nhận, không nên quá … Continue reading [Đồng Kha] Thấy tốt không lấy

[Khải Thiên] Khi chúng ta đàm luận Homie là chúng ta đang đàm luận cái gì

KHI CHÚNG TA ĐÀM LUẬN HOMIE LÀ CHÚNG TA ĐANG ĐÀM LUẬN CÁI GÌ Tác giả: 432days Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. BGM: Hollywood - … Continue reading [Khải Thiên] Khi chúng ta đàm luận Homie là chúng ta đang đàm luận cái gì