[Khải Thiên] Vũ vương trở lại – 5

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   Chương 5   Sau khi chương trình được phát sóng thu được phản ứng vô cùng tốt. -- … Continue reading [Khải Thiên] Vũ vương trở lại – 5

Advertisements

[Đồng Kha] Cộng sự tốt nhất – Hạ

CỘNG SỰ TỐT NHẤT (Hạ) Thượng - Trung Tác giả: Đậu đỏ là tảng băng Edit: lylydan Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   19 "Sau này không cho phép … Continue reading [Đồng Kha] Cộng sự tốt nhất – Hạ

[Đồng Kha] Cộng sự tốt nhất – Thượng

CỘNG SỰ TỐT NHẤT (Thượng) Trung - Hạ Tác giả: Đậu đỏ là tảng băng Edit: lylydan Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   01 Sân bóng chày trường Nguyệt … Continue reading [Đồng Kha] Cộng sự tốt nhất – Thượng

[Khải Thiên] Tin sốc! CP của tui có bạn gái tin đồn

TIN SỐC! CP CỦA TUI CÓ BẠN GÁI TIN ĐỒN Tác giả: 432days Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. _____ Các CP trong fic: K Hách, … Continue reading [Khải Thiên] Tin sốc! CP của tui có bạn gái tin đồn

[Khải Thiên] Vũ vương trở lại – 4

Tác giả: 432daysEdit: lylydanChưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. BGM: Two People - Park Jang HyunChương 4 Trường quay thoáng chốc yên tĩnh.Thật ra với mức độ được hoan nghênh vô tiền … Continue reading [Khải Thiên] Vũ vương trở lại – 4