[Vương Khải Lỵ x Lưu Diễm Phân] Chị ấy rất đẹp

Tác giả: 432daysEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.Lời tác giả: Không ngờ có ngày tui lại đi viết một fic bách hợp.Lời tui: Không ngờ có ngày … Continue reading [Vương Khải Lỵ x Lưu Diễm Phân] Chị ấy rất đẹp

Advertisements