[Vương Khải Lỵ x Jackson] Kelly và Jackson

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. BGM: Kim Min Seung - Thumping (쿵쿵쿵) Kung Kung Kung (OST She was pretty)   __________ Ngày xửa … Continue reading [Vương Khải Lỵ x Jackson] Kelly và Jackson

Advertisements