[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 12

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. BGM: The Memory of That Day - NELL https://youtu.be/syfonftDUkw _____ Chương 12   Ô Đồng vốn tưởng … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 12

Advertisements

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 11

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. _____ Chương 11 Ngày hôm sau Doãn Kha dậy rất sớm, chịu đựng đau nhức khó chịu … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 11

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 9

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   BGM: Non nửa - Trần Lạp   Chương 9   Không biết đã đợi bao lâu, … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 9

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 8

Tác giả: 432daysEdit: lylydanChưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. Chương 8 Công ty Ô Đồng còn có việc, không thể tiếp tục xem Doãn Kha quay phim, xem xong vài phân cảnh … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 8

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 7

Tác giả: 432daysEdit: lylydanChưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. Chương 7 Ngày tiếp theo tác phẩm mới của Doãn Kha khởi quay, từ sớm đã tới đoàn phim, người đại diện đưa … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 7

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 6

Tác giả: 432daysEdit: lylydanChưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. Chương 6 Doãn Kha say khướt theo sát Ô Đồng lên xe, người sau hướng về phía tài xế ra lệnh: "Lái xe."Anh … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 6