[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 7

Tác giả: 432daysChuyển ngữ: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. Chương 7 Ngày tiếp theo tác phẩm mới của Doãn Kha khởi quay, từ sớm đã tới đoàn phim, người … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 7

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 6

Tác giả: 432daysChuyển ngữ: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. Chương 6 Doãn Kha say khướt theo sát Ô Đồng lên xe, người sau hướng về phía tài xế ra … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 6

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 5

Tác giả: 432daysChuyển ngữ: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. Chương 5 Lạc Tranh cũng không phải là tay mơ không rành thế sự, hờn dỗi đập Doãn Kha một … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 5

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 4

Tác giả: 432daysChuyển ngữ: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. Chương 4 Bầu không khí vừa hợp, Ô Đồng đang muốn nói chút gì để rút ngắn mối quan hệ … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 4

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 3

Tác giả: 432days Chuyển ngữ: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. BGM Ly tao - Dịch Dương Thiên Tỉ Hoa nở khắp thành - Vương Tuấn Khải … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 3

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 2

Tác giả: 432days Chuyển ngữ: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   Chương 2   Ngày hôm sau Doãn Kha dậy rất sớm. Ô Đồng thuê một … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 2

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 1

Tác giả: 432daysChuyển ngữ: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. Chương 1 "Cậu với Doãn Kha thật sự ầm ĩ tới tan vỡ luôn rồi à?" Ban Tiểu Tùng miệng … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 1