[Nguyên Thiên] Đồng hành cùng zombie

ĐỒNG HÀNH CÙNG ZOMBIE Tác giả: Lời của gió Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   Trong thế giới zombie, cậu vẫn ấm áp.   Tôi … Continue reading [Nguyên Thiên] Đồng hành cùng zombie

Advertisements

[Tùng Kha] Ban Tiểu Tùng hộ thực ký

BAN TIỂU TÙNG HỘ THỰC KÝ (Ghi chép bảo vệ đồ ăn của Ban Tiểu Tùng) Tác giả: Lời của gió Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa … Continue reading [Tùng Kha] Ban Tiểu Tùng hộ thực ký

[Khải Thiên] Vũ vương trở lại – 9

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   Hai người ngồi trong cửa hàng chia nhau ăn bánh kem xong cũng đã hơn 2 giờ sáng, … Continue reading [Khải Thiên] Vũ vương trở lại – 9

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 12

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. BGM: The Memory of That Day - NELL https://youtu.be/syfonftDUkw _____ Chương 12   Ô Đồng vốn tưởng … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 12