[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 12

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. BGM: The Memory of That Day - NELL https://youtu.be/syfonftDUkw _____ Chương 12   Ô Đồng vốn tưởng … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 12

Advertisements

[Đồng Kha] Thấy tốt không lấy

THẤY TỐT KHÔNG LẤY Tác giả: 432days Edit: lylydan Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. *Thấy tốt thì lấy: thấy đã đủ rồi thì hãy chấp nhận, không nên quá … Continue reading [Đồng Kha] Thấy tốt không lấy

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 11

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. _____ Chương 11 Ngày hôm sau Doãn Kha dậy rất sớm, chịu đựng đau nhức khó chịu … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 11

[Đồng Kha] Cộng sự tốt nhất – Hạ

CỘNG SỰ TỐT NHẤT (Hạ) Thượng - Trung Tác giả: Đậu đỏ là tảng băng Edit: lylydan Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   19 "Sau này không cho phép … Continue reading [Đồng Kha] Cộng sự tốt nhất – Hạ

[Đồng Kha] Cộng sự tốt nhất – Thượng

CỘNG SỰ TỐT NHẤT (Thượng) Trung - Hạ Tác giả: Đậu đỏ là tảng băng Edit: lylydan Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   01 Sân bóng chày trường Nguyệt … Continue reading [Đồng Kha] Cộng sự tốt nhất – Thượng

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 9

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   BGM: Non nửa - Trần Lạp   Chương 9   Không biết đã đợi bao lâu, … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 9