Pass

PASS FANFIC

Những chương nhạy cảm sẽ được đặt pass.

Lưu ý: Không áp lên người thật. Fic không liên quan tới người thật. Bạn đã được nhắc nhở.

Long-fic: Nằm ở mục lục mỗi fic.

One-shot: updating

 

PASS HINT

Có một số bài soi hint, người viết trong lúc high đường YY quá mức sẽ không tránh khỏi việc so sánh. Dĩ nhiên những chỗ so sánh quá tiêu cực thì tôi sẽ lược bỏ khi dịch, những chỗ tôi thấy không sao cả thì vẫn sẽ để lại.

Thế nhưng, hiểu được sự nhạy cảm của mọi người, để tránh tranh cãi xích mích không cần thiết, những bài có yếu tố so sánh các cp sẽ được đặt pass.

Bạn đã được cảnh báo. Nếu vẫn xem thì mong bạn sau đó đừng lưu lại những gì gây khó chịu cho đôi bên.

Pass 1: 15 kí tự, không dấu, viết liền, gợi ý: sung***********

Tên một bài hát viết theo Hán – Việt. Trong bài hát có câu “Chỉ muốn sủng em, sủng em, sủng lên tận trời.”

Gợi ý 1: Mấy chữ in đậm nghiêng ở trên, chuyển sang Hán Việt, ghép lại là thành tên bài hát. Chữ “sủng” tôi để sẵn Hán Việt rồi đó.

Gợi ý 2: Nếu vẫn không biết, thì bật mí nữa là trong 1 vid all Thiên mình đã từng sử dụng bài này làm BGM.

 

Pass Inke: Bài viết đầu tiên được đăng trên blog này là vào ngày tháng năm nào? Viết theo thứ tự yymmdd, tui cho sẵn luôn năm là 2017, tháng chỉ có 1 chữ số, cho nên pass sẽ là 170mdd

Gợi ý: Là 1 bài phân tích hint Nguyên Thiên

 

Advertisements