Fanfic Nguyên Thiên

Đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng. Xin không áp đặt lên người thật!

Nếu phát hiện link bị lỗi thì comment bên dưới báo giúp tớ một tiếng nhé.

ღ One-shot ღ

[Vương Nguyên x Dịch Dương Thiên Tỉ]

Ấm lạnh

Hoàng tử bé

Đồng hành cùng zombie

Liên kết cùng zombie

[Ban Tiểu Tùng x Doãn Kha]

Ban Tiểu Tùng hộ thực ký

Manh hệ bạn trai

[Tùy Ngọc x Thẩm Hạo Hiên]

???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s