Fanfic Nguyên Thiên

Đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng. Xin không áp đặt lên người thật!

ღ One-shot ღ

[Vương Nguyên x Dịch Dương Thiên Tỉ]

Ấm lạnh

[Ban Tiểu Tùng x Doãn Kha]

Manh hệ bạn trai

[Tùy Ngọc x Thẩm Hạo Hiên]

???