Fanfic Khải Thiên

 Đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng. Xin không áp đặt lên người thật!

[Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ]

Cùng anh

123

Người đó tới buổi biểu diễn của tôi

123456

Tui vẫn chưa có bạn trai

0123456 – …

Vũ vương trở lại

[Ô Đồng x Doãn Kha]

Gạo nấu thành cơm


ღ One-shot ღ

 

[Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ]

Cho em

Bạn cũ

[Ô Đồng x Doãn Kha]

Oan gia

Nắm giữ tình yêu

Thấy tốt không lấy

[Kelly x Jackson]

[Vương Khải Lỵ x Lưu Diễm Phân]

Chị ấy rất đẹp