[Nguyên Thiên] Đồng hành cùng zombie

ĐỒNG HÀNH CÙNG ZOMBIE Tác giả: Lời của gió Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   Trong thế giới zombie, cậu vẫn ấm áp.   Tôi … Continue reading [Nguyên Thiên] Đồng hành cùng zombie

Advertisements

[Tùng Kha] Ban Tiểu Tùng hộ thực ký

BAN TIỂU TÙNG HỘ THỰC KÝ (Ghi chép bảo vệ đồ ăn của Ban Tiểu Tùng) Tác giả: Lời của gió Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa … Continue reading [Tùng Kha] Ban Tiểu Tùng hộ thực ký

[Nguyên Thiên] Ấm lạnh

ẤM LẠNHTác giả: Một con vịt thổ phỉEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. __________01Vương Nguyên trên danh nghĩa là ca ca của Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người … Continue reading [Nguyên Thiên] Ấm lạnh

[Nguyên Thiên/ Tùy Ngọc x Hạo Hiên] ???

Tác giả không đặt tên, tui còn biết làm sao??? Nếu được phép, tui muốn đặt tên là ..."Cặn bã nam"...Tác giả: Một con vịt thổ phỉEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% … Continue reading [Nguyên Thiên/ Tùy Ngọc x Hạo Hiên] ???

[Nguyên Thiên/ Tùng Kha] Manh hệ bạn trai

MANH HỆ BẠN TRAITác giả: Một con vịt thổ phỉEdit: lylydanChuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.  00Ban Tiểu Tùng đối với việc gọi Doãn Kha là "đệ đệ" rất … Continue reading [Nguyên Thiên/ Tùng Kha] Manh hệ bạn trai