[Khải Thiên] Vũ vương trở lại – 9

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.   Hai người ngồi trong cửa hàng chia nhau ăn bánh kem xong cũng đã hơn 2 giờ sáng, … Continue reading [Khải Thiên] Vũ vương trở lại – 9

Advertisements

[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 12

Tác giả: 432days Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. BGM: The Memory of That Day - NELL https://youtu.be/syfonftDUkw _____ Chương 12   Ô Đồng vốn tưởng … Continue reading [Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 12

[Khải Thiên] Đại ca – Thượng

ĐẠI CA (Thượng) Tác giả: Đã bảo làm tổng tài cao lãnh rồi mà Thể loại: hiện thực hướng, BE Edit: lylydan Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc. … Continue reading [Khải Thiên] Đại ca – Thượng