Thông báo

Mọi người đã hồi sức sau đợt FM chưa?

Chuẩn bị tinh thần tuần này tui đăng bài dồn dập luôn ấy nhé =)))))))

Đây là blog cá nhân dành cho ba đứa trẻ TFBoys.

Kênh Youtube hổ lốn cơ số các couple hầm bà lằng

HAPPY 4TH ANNIVERSARY!

Ba đứa vất vả rồi. Mặc kệ ngoài kia hỗn loạn thế nào, chỉ cần 3 ông giời con vẫn ở bên nhau là đủ!